Oasmia Pharmaceutical AB publicerade sin bokslutskommuniké för det förkortade räkenskapsåret 1 maj – 31 december 2020 den 19 februari 2021 kl. 8.00. Bolaget höll konferenssamtal och webbsänd presentation samma dag kl. 10.00.

Aktien