Oasmia är ett specialiserat läkemedelsföretag som strävar efter att göra patienters liv bättre genom att förbättra intravenös tillförsel av befintliga och etablerade läkemedel vid allvarliga sjukdomar, däribland cancer.

Aktien