Oasmia är ett specialiserat läkemedelsföretag som strävar efter att göra patienters liv bättre genom att förbättra intravenös tillförsel av befintliga och etablerade läkemedel vid allvarliga sjukdomar, däribland cancer.

Oasmia Pharmaceutical AB publicerade sin bokslutskommuniké för det förkortade räkenskapsåret 1 maj – 31 december 2020 den 19 februari 2021 kl. 8.00. Bolaget höll konferenssamtal och webbsänd presentation samma dag kl. 10.00.

Aktien