Oasmia Pharmaceutical AB meddelar härmed att inget muntligt framförande behövdes och inget utlåtande erhölls angående Apealea denna månad i motsats till vad som indikerades in den preliminära agendan för denna månads möte av EMAs vetenskapliga kommitté (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP). CHMP föreslår istället att de kvarstående frågorna besvaras skriftligen inom tidslinjen för standardproceduren. Oasmia ämnar besvara dessa kvarstående frågor senast den 21 augusti 2018.

 

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.