– Informationen kring Oasmias nya läkemedel har genom kongressen nu nått ut till en större publik. Flera ledande veterinärkliniker i Europa ser fram emot att Paclical® Vet kommer ut på marknaden. Det finns ett enormt stort behov av produkten, säger Kristina Fritjofsson, ansvarig för klinisk utveckling på Oasmia.