Strategisk investering för framtiden

Oasmia Pharmaceutical AB är ett publikt noterat bolag som erbjuder högintressanta investeringsmöjligheter och värde för sina aktieägare.

Ett antal strategiskt viktiga produkter baserade på nanoteknik befinner sig i ett sent utvecklingsskede och har därmed en stor marknadspotential. Bolaget hyser stor tilltro till nya internationella marknader för både human- och veterinärmedicin.

Trots att Oasmias produkter fortfarande befinner sig under utveckling har avgörande resultat uppnåtts som betydligt substansierar företagets potential. Detta understryks även av den aktuella världsmarknad som finns för Oasmias produkter. Utveckling av bättre diagnosmetoder och en ökande och åldrande befolkning medför att efterfrågan på nya effektiva behandlingsmöjligheter ständigt kommer att ökar.

Bolagets högt ställda förväntningar har till stor del redan infriats. Vi ser därför med tillförsikt på framtiden. Vår satsning på effektivitet kopplat till bättre livskvalitet är den ledstjärna vi fortsätter att följa.