Styrelse

Styrelsen utses av bolagsstämman och har som övergripande uppgift att förvalta Bolagets angelägenheter för aktieägarnas räkning. Styrelsen bedömer fortlöpande koncernens ekonomiska situation samt utvärderar den operativa ledningen.

Styrelsen utser VD och beslutar om betydande förändringar i Bolagets organisation och verksamhet. Styrelsen tillser vidare att Bolagets interna kontroll över ekonomiska förhållanden är tillfredsställande och att information avseende den finansiella utvecklingen och utvecklingen i övrigt kommuniceras korrekt i Bolagets ekonomiska rapporter.

Styrelsen kan kontaktas på e-postadressen styrelse@oasmia.com.

Jörgen Olsson
Jörgen Olsson
Styrelseordförande sedan mars 2019.

Född: 1961
Aktieinnehav: –

Utbildning: Ekonomexamen, Luleå Universitet.
Tidigare erfarenhet: VD och koncernchef för Hoist Finance 2012-2018, Chef för Corporate Banking på Kaupthing Bank Sverige, ledande befattningar inom SEB/Enskilda Corporate och finanschef på Elekta.
Övriga uppdrag: Ledamot av styrelsen i Hoist Finance sedan 2010.

Oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Sven Rohmann
Styrelseledamot sedan mars 2019.

Född: 1962
Aktieinnehav: –

Utbildning: MD Johannes Gutenberg Universitet, PhD Erasmus Universitet och MBA European Business School och Kellogg’s Universitet.
Tidigare erfarenhet: CMO för Immudyne Inc, CEO för Adiuvo Investments S.A., General Manager Europe för healthcare venture fund Burrill & Co, Vice President Biotec Pharmacon ASA, venture capital fund manager för Novartis Pharma AG, Managing Partner för Nextech Venture, Schweiz, CEO för BioVision AG, CEO för Ganymed Pharmaceuticals AG, och globalt ansvarig för onkologi för Merck Serono.
Valda styrelseuppdrag: Ordförande för Helix Biopharma Corp., ImVision GmbH & Inc.
Andra uppdrag: Rådgivare och Chief Business Development Officer till Oryx GmbH (translational medicine) och Center för Molekulär Medicin, KI och TCER AB.

Oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Peter Zonabend
Styrelseledamot sedan mars 2019.

Född: 1980
Aktieinnehav: 0 aktier. Förvaltar enligt fullmakt 79 917 aktier. Konvertibelinnehav, 1 konvertibel av serie 2018:2 som kan konverteras till 129 870 aktier.

Utbildning: Ek. kand, LL.M, EMLE.
Tidigare erfarenhet: VD för Victoria Investments Holding Ltd, 2010-2017, Advokatfirman Fylgia, Advokatfirman Björn Rosengren.
Valda styrelseuppdrag: Hövding Sverige AB, HQ AB.
Övriga pågående uppdrag: VD Arwidsro, styrelseuppdrag inom Arwidsro.

Oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen, ej oberoende till större aktieägare i bolaget.

Gunilla Öhman
Styrelseledamot

Född: 1959
Aktieinnehav: –

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Tidigare erfarenhet: Kommunikationsdirektör SEB-koncernen, Riksbanken och Bankstödsnämnden. Innan dess Swedish Match i 8 år och ekonomijournalist på Veckans Affärer och SVT. Konsult sedan 15 år. IR-chef för bolag som börsnoterats, senast NCAB. Styrelseuppdrag i Hoist Finance från 2014, tidigare i Proffice 9 år, HMS Networks 5 år, SJ 5 år, AMF Fonder 9 år, Oatly 5 år. Deltagande och ledande av Revisionsutskott i flera av dem.
Övriga pågående uppdrag: IR-chef i NCAB samt Interim IR-chef i Elekta.

Oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.