Styrelse

Styrelsen utses av bolagsstämman och har som övergripande uppgift att förvalta Bolagets angelägenheter för aktieägarnas räkning. Styrelsen bedömer fortlöpande koncernens ekonomiska situation samt utvärderar den operativa ledningen.

Styrelsen utser VD och beslutar om betydande förändringar i Bolagets organisation och verksamhet. Styrelsen tillser vidare att Bolagets interna kontroll över ekonomiska förhållanden är tillfredsställande och att information avseende den finansiella utvecklingen och utvecklingen i övrigt kommuniceras korrekt i Bolagets ekonomiska rapporter.

Styrelsen kan kontaktas på e-postadressen styrelse@oasmia.com.

Jörgen Olsson
Jörgen Olsson
Styrelseordförande sedan mars 2019.

Född: 1961
Aktieinnehav: 720 000 aktier.

Utbildning: Ekonomie kandidatexamen, Luleå Universitet.
Tidigare erfarenhet: VD och koncernchef för Hoist Finance 2012-2018, Chef för Corporate Banking på Kaupthing Bank Sverige, ledande befattningar inom SEB/Enskilda Corporate och Group Treasurer på Elekta. Styrelseledamot för Hoist Finance 2010-2018.
Övriga uppdrag: –

Oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Sven Rohmann
Sven Rohmann
Styrelseledamot sedan mars 2019.

Född: 1962
Aktieinnehav: 720 000 aktier.

Utbildning: MD Johannes Gutenberg Universitet, PhD Erasmus Universitet och MBA European Business School och Kellogg’s Universitet.
Tidigare erfarenhet: CMO för Immudyne Inc, CEO för Adiuvo Investments S.A., General Manager Europe för healthcare venture fund Burrill & Co, Vice President Biotec Pharmacon ASA, venture capital fund manager för Novartis Pharma AG, Managing Partner för Nextech Venture, Schweiz, CEO för BioVision AG, CEO för Ganymed Pharmaceuticals AG, och globalt ansvarig för onkologi för Merck Serono.
Valda styrelseuppdrag: Ordförande för Helix Biopharma Corp., ImVision GmbH & Inc.
Andra uppdrag: Rådgivare och Chief Business Development Officer till Oryx GmbH (translational medicine) och Center för Molekulär Medicin, KI och TCER AB.

Ej oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen, oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Peter Zonabend
Peter Zonabend
Styrelseledamot sedan mars 2019.

Född: 1980
Aktieinnehav: 500 000 aktier. Förvaltar enligt fullmakt 79 917 aktier.

Utbildning: LL.M från Stockholms universitet, EMLE från Erasmus School of Law, kandidatexamen i Business and Economics från Stockholms universitet och DU EAED från Aix Marseille Université.
Tidigare erfarenhet: VD för Victoria Investments Holding Ltd, 2010-2017, Advokatfirman Fylgia, Advokatfirman Björn Rosengren.
Valda styrelseuppdrag: Hövding Sverige AB, HQ AB, TCER AB, CBD Solutions AB.
Övriga pågående uppdrag: VD Arwidsro, styrelseuppdrag inom Arwidsro.

Oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen, ej oberoende till större aktieägare i bolaget.

Gunilla Öhman
Gunilla Öhman
Styrelseledamot sedan mars 2019.

Född: 1959
Aktieinnehav: 40 000 aktier.

Utbildning: Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.
Tidigare erfarenhet: Kommunikationsdirektör SEB-koncernen, Riksbanken och Bankstödsnämnden. Innan dess Swedish Match i 8 år och ekonomijournalist på Veckans Affärer och SVT. Kommunikationsrådgivare sedan 15 år. IR-chef för bolag som börsnoterats eller ska börsnoteras, senast Elekta. Styrelseuppdrag i Hoist Finance från 2014 till 2019, tidigare i Proffice 9 år, HMS Networks 5 år, SJ 5 år, AMF Fonder 9 år, Oatly 5 år. Deltagande och ledande av Revisionsutskott i flera av företagen.

Övriga pågående uppdrag: IR-chef i NCAB och styrelseledamot i Atvexa.

Oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Hege Hellström
Styrelseledamot sedan september 2019.

Född: 1965
Aktieinnehav: –

Utbildning: Fil. kand. i bioteknik från Ullevaal School of Bioengineering i Oslo.
Tidigare erfarenhet: Hege har sedan 2013 arbetat på bioteknikbolaget Sobi som chef för EMENAR (Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Ryssland). Dessförinnan har hon varit globalt ansvarig för affärsområdet Cardiovascular inom Sanofi, VP Renal Europa och Head of Regional Liaisons på Sanofi samt VP Renal and Endocrine Europe och General Manager Benelux på Genzyme. Innan Genzyme var hon 13 år på Baxter.

Oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Anders Härfstrand
Styrelseledamot sedan september 2019.

Född: 1956
Aktieinnehav: –

Utbildning: Har läkarexamen från och har doktorerat vid Karolinska Institutet i Stockholm.
Tidigare erfarenhet: Anders är sedan 2015 rådgivare inom läkemedelsindustrin och styrelseledamot i såväl privata som noterade bolag i sektorn (just nu NASDAQ-noterade Prothena). Han har haft ledande globala positioner i ett flertal framgångsrika bioteknikföretag och lång erfarenhet av att bygga global kommersiell verksamhet med miljardomsättning som innefattat organisk tillväxt, omstruktureringar och sammanslagningar. Han har varit VD för en rad bolag, bland annat för Nitec Pharma AG, Humabs Biomed SA, ADAMA AGRO (CHEM CHINA) och BBB Therapeutics. Dessförinnan hade han ledande roller inom Serono, Pfizer och Pharmacia.
Pågående styrelseuppdrag: Prothena

Oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.