Styrelse

Styrelsen utses av bolagsstämman och har som övergripande uppgift att förvalta Bolagets angelägenheter för aktieägarnas räkning. Styrelsen bedömer fortlöpande koncernens ekonomiska situation samt utvärderar den operativa ledningen.

Styrelsen utser VD och beslutar om betydande förändringar i Bolagets organisation och verksamhet. Styrelsen tillser vidare att Bolagets interna kontroll över ekonomiska förhållanden är tillfredsställande och att information avseende den finansiella utvecklingen och utvecklingen i övrigt kommuniceras korrekt i Bolagets ekonomiska rapporter.

Styrelsen kan kontaktas på e-postadressen styrelse@oasmia.com.

Anders Härfstrand
Anders Härfstrand
Styrelseordförande sedan maj 2020, styrelseledamot sedan september 2019.

Född: 1956
Aktieinnehav: –

Utbildning: Har läkarexamen från och har doktorerat vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Tidigare erfarenhet: Styrelseledamot i Karolinska Development AB från 2017 till 2019 och VD för BBB Therapeutics BV från 2014 till 2015. Innan dess var han VD för Makhteshim Agan Industries Ltd. (nuvarande ADAMA); VD för Humabs BioMed SA; och VD för Nitec Pharma AG (nuvarande Horizon Pharmaceuticals). Han har också haft olika ledande befattningar i Serono, Pfizer och Pharmacia. Han har betydande operationell erfarenhet från den globala läkemedelsindustrin, särskilt från USA, Japan och Europa.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Härfstrand Consulting AG och styrelseledamot i Prothena Inc.

Oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Hege Hellström
Hege Hellström
Styrelseledamot sedan september 2019.

Född: 1965
Aktieinnehav: –

Utbildning: Kandidatexamen i medicinsk laboratorievetenskap, 1985, Storbyuniversitetet, Norge.

Tidigare erfarenhet: Hege har från 2013 till 2018 arbetat på bioteknikbolaget Sobi som chef för EMENAR (Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Ryssland). Dessförinnan har hon varit globalt ansvarig för affärsområdet Cardiovascular inom Sanofi, VP Renal Europa och Head of Regional Liaisons på Sanofi samt VP Renal and Endocrine Europe och General Manager Benelux på Genzyme. Innan Genzyme var hon 13 år på Baxter.

Övriga uppdrag: Grundare och chef för Belnor BVBA, ett konsult- och investeringsföretag. Hon är också styrelseledamot i svenska biotech-bolaget Camurus AB (CAMX.ST) och franska läkemedelsbolaget Advicenne (Euronext: ADVIC).

Oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Sven Rohmann
Sven Rohmann
Styrelseledamot sedan mars 2019.

Född: 1962
Aktieinnehav: 230 630 aktier.

Utbildning: MD Johannes Gutenberg Universitet, PhD Erasmus Universitet och MBA European Business School och Kellogg’s Universitet.

Tidigare erfarenhet: CMO för Immudyne Inc, CEO för Adiuvo Investments S.A., General Manager Europe för healthcare venture fund Burrill & Co, Vice President Biotec Pharmacon ASA, venture capital fund manager för Novartis Pharma AG, Managing Partner för Nextech Venture, Schweiz, CEO för BioVision AG, CEO för Ganymed Pharmaceuticals AG, och globalt ansvarig för onkologi för Merck Serono.

Övriga uppdrag: Ordförande för Helix Biopharma Corp., ImVision GmbH & Inc. Rådgivare och Chief Business Development Officer till Oryx GmbH (translational medicine) och Center för Molekulär Medicin, KI och TCER AB.

Ej oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen, oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

Birgit Stattin Norinder
Birgit Stattin Norinder
Styrelseledamot sedan maj 2020

Född: 1948
Aktieinnehav: –

Utbildning: Farmacie magister från Uppsala universitet.

Tidigare erfarenhet: Lång erfarenhet från internationella läkemedels- och bioteknikbolag i Sverige, USA och Storbritannien. Hon har bland annat varit VD och styrelseordförande i Prolifix Ltd., Senior VP Worldwide Product Development i Pharmacia & Upjohn och Dir. Int. Reg. Affairs Division i Glaxo Group Research Ltd. Därutöver har Birgit också varit styrelseledamot och styrelseordförande i flera europeiska bioteknikbolag.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AddLife AB, Hansa Biopharma AB och Jettesta AB.

Oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen samt till större aktieägare i bolaget.

Peter Zonabend
Peter Zonabend
Styrelseledamot sedan mars 2019.

Född: 1980
Aktieinnehav: 500 000 aktier. Förvaltar enligt fullmakt 79 917 aktier.

Utbildning: LL.M från Stockholms universitet, EMLE från Erasmus School of Law, kandidatexamen i Business and Economics från Stockholms universitet och DU EAED från Aix Marseille Université.

Tidigare erfarenhet: VD för Victoria Investments Holding Ltd, 2010-2017, Advokatfirman Fylgia, Advokatfirman Björn Rosengren.

Övriga uppdrag: Styrelseuppdrag inom Hövding Sverige AB, HQ AB, TCER AB, CBD Solutions AB. VD Arwidsro och styrelseuppdrag inom Arwidsro.

Oberoende i förhållande till Oasmia och bolagsledningen, ej oberoende till större aktieägare i bolaget.