I enlighet med beslut vid årsstämman för Oasmia Pharmaceutical AB den 26 september 2019 meddelas härmed de två till röstetalet största aktieägarnas representanter som valt att medverka i valberedningen. Dessa utgör, tillsammans med styrelseordföranden, valberedning inför årsstämman 2020.

Representanter:

Per Arwidsson, Arwidsro, valberedningens ordförande

Håkan Lagerberg

samt Jörgen Olsson, styrelsens ordförande

Årsstämma för Oasmia kommer att hållas i Uppsala onsdagen den 9 september 2020. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden, stämmoordförande eller valberedning inför nästkommande års årsstämma kan vända sig till Oasmias styrelseordförande på e-mail: nomination@oasmia.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Urban Ekelund
Investor Relations Oasmia
e-mail: IR@Oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB
(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar och marknadsför en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm och Frankfurt Stock Exchange.