Valberedningens förslag till styrelse och revisor för Oasmia Pharmaceutical AB inför årsstämman 2019

Oasmias valberedning har informerat bolaget om sitt förslag avseende styrelse och revisor inför årsstämman den 26 september 2019.

Valberedningen föreslår Hege Hellström och Anders Härfstrand till nya styrelseledamöter. Därutöver föreslås omval av de nuvarande styrelseledamöterna Jörgen Olsson, Peter Zonabend, Gunilla Öhman och Sven Rohmann. Jörgen Olsson föreslås bli omvald som styrelsens ordförande.

Hege Hellström har sedan 2013 arbetat på bioteknikbolaget Sobi som chef för EMENAR (Europa, Mellanöstern, Nordafrika och Ryssland). Dessförinnan har hon varit globalt ansvarig för affärsområdet Cardiovascular inom Sanofi, VP Renal Europa och Head of Regional Liaisons på Sanofi samt VP Renal and Endocrine Europe och General Manager Benelux på Genzyme. Innan Genzyme var hon 13 år på Baxter. Hege Hellström är 54 år och har utbildning i Bio-engineering från Ullevaal School of Bioengineering, Oslo, Norge samt en utbildning i marknadsföring och finansiering vid BI, Norwegian Business School.

Anders Härfstrand är sedan 2015 rådgivare inom läkemedelsindustrin och styrelseledamot i såväl privata som noterade bolag i sektorn (just nu NASDAQ-noterade Prothena). Han har haft ledande globala positioner i ett flertal framgångsrika bioteknikföretag och lång erfarenhet av att bygga global kommersiell verksamhet med miljardomsättning som innefattat organisk tillväxt, omstruktureringar och sammanslagningar. Han har varit VD för en rad bolag, bland annat för Nitec Pharma AG, Humabs Biomed SA, ADAMA AGRO (CHEM CHINA) och BBB Therapeutics. Dessförinnan hade han ledande roller inom Serono, Pfizer och Pharmacia. Anders Härfstrand är 63 år och har läkarexamen från och doktorerat vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Valberedningen föreslår att det registrerade revisionsbolaget KPMG ska väljas till ny revisor. KPMG har informerat valberedningen om att den auktoriserade revisorn Duane Swanson kommer att vara huvudansvarig revisor om KPMG väljs som revisor.

Oasmias valberedning består av Per Arwidsson (Arwidsro), valberedningens ordförande, Håkan Lagerberg samt Jörgen Olsson, styrelsens ordförande.

Årsstämman äger rum torsdagen den 26 september 2019 kl 14.00 i bolagets lokaler i Uppsala.

För mer information:

Investor Relations Oasmia
E-post: IR@oasmia.com

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm och Frankfurt Stock Exchange.