Vår produktportfölj

Oasmias produkter och produktkandidater är baserade på den egenutvecklade teknologiplattformen XR17. Denna möjliggör en nanopartikulär formulering av aktiva farmaceutiska substanser (API) som annars inte är lösliga i vatten och tillåter därmed administrering av dessa till patienter. Med en kombination av XR17 och en aktiv farmaceutisk substans (”API”) kan nya innovativa och patentskyddade läkemedel skapas. Fördelarna med XR17 är inte begränsade till cancerläkemedel och Oasmia överväger att använda teknologin på andra läkemedelsklasser som kommer att dra nytta av en förbättrad löslighet.