Vårt företag

Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på den egenutvecklade teknologiplattformen XR17. Bolaget har lyckats driva sin första produktkandidat, Apealea (paklitaxel micellär) genom klinisk utveckling, och har ansökt om och erhållit marknadsgodkännande i EU och i vissa andra länder. Oasmia är inne i ett skifte där Bolaget nu går in i kommersialiseringsfas för produkten Apealea och produkten görs nu tillgänglig för patienter.