VD-brev

9 september, 2020

Under det första kvartalet har vi fortsatt att arbeta med vår strategiska vision som påbörjades efter vårt globala partneravtal med Elevar Therapeutics, ett partnerskap som syftar till att kommersialisera vår cancerbehandling Apealea®. Enligt avtalet med Elevar behåller Oasmia rättigheterna till Apealea® i de nordiska länderna och vi arbetar nu med att göra produkten kommersiellt tillgänglig. Covid-19-pandemin har dock utan tvekan påverkat förutsättningarna för vår medicinska personal att möta onkologer under kvartalet. Lättnader av restriktioner kommer att bidra till att aktiviteterna kan återgå till mer normala nivåer under resten av året.

I juli ingick Elevar ett avtal med Tanner Pharma Group om att starta ett så kallat Named Patient Program som ska underlätta för patienter att få tillgång till Apealea® i länder utanför USA där produkten ännu inte är kommersiellt tillgänglig. Målet med programmet är att hjälpa cancerpatienter som saknar andra behandlingsalternativ att få tillgång till läkemedlet. Apealea® är den enda chremophorfria produkten i Europa som är godkänd för behandling av vuxna patienter som lider av ett första återfall av platinumkänslig epitelial äggstockscancer, primär peritoneal cancer och äggledarcancer i kombination med karboplatin. Den initiala målpopulationen är patienter som lider av ett första återfall av platinumkänslig epitelial äggstockscancer, För mer information on Apealea, besök gärna Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida.

Samarbetet med Elevar som inleddes 2020, liksom flytten av all kommersiell tillverkning av Apealea® till Baxter i slutet av 2018, var viktiga händelser i omarbetningen av vår tillväxtstrategi och har gjort det möjligt för oss att fokusera våra resurser där de kan ge bäst avkastning för aktieägarna.

Styrelsens långsiktiga vision är att bygga ett kassaflödespositivt specialty pharma-bolag. För att kunna uppnå detta har vi genomfört en strategisk översyn av Oasmia i syfte att fokusera på FoU och affärsutveckling, samt att minska onödiga utgifter. Med en beprövad teknologi i XR-17™, en mycket lovande godkänd cancerprodukt, Apealea®, och ett globalt kommersialiseringsavtal värt upp till 678 miljoner USD plus royalty, är vi väl positionerade för att växa genom förvärv och licensiering av produkter i sen utvecklingsfas och redan marknadsförda produkter. Vi kommer att undersöka ytterligare möjligheter att tillämpa vår egenutvecklade löslighetsförbättrande teknikplattform XR-17™, främst inom onkologi men även inom andra terapeutiska områden. Vi tittar också på möjligheterna att utlicensiera teknologin för applikationer som inte ingår i kärnverksamheten. Vi håller redan på att utvärdera strategiska alternativ för vår veterinärmedicinverksamhet.

Vi kommer att fortsätta driva utvecklingen av vår pipeline med XR-17™-baserade produkter och nyttja företagets expertis inom tillverkning för vår FoU-verksamhet. Nuvarande lovande utvecklingsprogram innefattar docetaxel micellar för metastatisk prostatacancer. I juni tecknade vi ett avtal med den schweiziska forskargruppen SAKK om att genomföra den första kliniska prövningen med docetaxel micellar mot spridd prostatacancer. Oasmias docetaxel micellar-formulering är baserad på XR-17™, vilket möjliggör ökad användning av cancerläkemedel som annars inte är vattenlösliga. Detta samtidigt som biverkningarna, eller behovet av ytterligare läkemedel förknippade med traditionella löslighetsförstärkare, kan minskas. Därutöver fortsätter vi utvärderingen av XR-19, Oasmias teknologiplattform för dubbel inkapsling.

Under resterande delen av 2020 kommer vi att fortsätta utveckla viktiga områden i vår tillväxtstrategi. Dessa utgörs bland annat av ett nära samarbete med Elevar i syfte att uppnå viktiga milstolpar för Apealea® och att stödja arbetet med att hitta bäst lämpade kommersiella samarbetspartners för produkten i Europa och Kina. Utnämningen av Peter Selin som Chief Business Officer för några veckor sedan tillsammans med vår starka kassa är ovärderlig när vi fortsätter att driva tillväxt genom förvärv och licensaffärer som kompletterar vår teknologi och affärsmodell.

Jag ser fram emot att hålla er uppdaterade om våra framsteg. Jag uppskattar ert tålamod och fortsatta stöd när vi omvandlar Oasmia vidare till ett hållbart och lönsamt tillväxtbolag med långsiktig potential. Men framför allt finns vi här för att kunna hjälpa patienter som lider av olika former av cancer.

Dr. Francois Martelet, M.D., VD Oasmia