Veterinärmedicin

Människor söker alltmer högkvalitativ veterinärvård för sina husdjur. Hundar drabbas av cancer i ungefär samma omfattning som människor, och sjukdomen står för nästan hälften av dödsfallen hos husdjur som är mer än tio år gamla[i].

Det finns mer än 180 miljoner hundar och katter i USA[ii] och nästan 190 miljoner i Europa[iii], och branschorganisationen American Pet Products Association uppskattar att marknaden för veterinärtjänster var värd 15,9 miljarder USD 2016.

Oasmia undersöker för närvarande strategiska alternativ för sin djurhälsoportfölj. [Om du är intresserad av att ta reda på mer om användningen av vår teknik inom djurhälsa, vänligen kontakta xxxx].

[i] FDA. https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/my-dog-has-cancer-what-do-i-need-know

[ii] National Pet Owners Survey (2017–2018), APPA.

[iii]Facts & Figures (2017), the European Pet Food Industry Federation

  • 90 miljoner hundar

    Det fanns 2017 ungefär 90 miljoner hundar i USA, och 87,5 miljoner i Europa1

  • hundförsäkring 47 USD

    I USA är den genomsnittliga månadskostnaden för hundförsäkring 47 USD2

  • beräknades till 33 miljarder USD

    Värdet på marknaden för veterinärtjänster i USA beräknades till 33 miljarder USD 20173

1 www.statista.com/statistics
2 https://www.valuepenguin.com/
3 American Pet Products Association

Veterinärmedicinska produkter

Paccal Vet

Paccal Vet är den enda formuleringen av paklitaxel som tagits fram för att behandla husdjur.

Det är Oasmias ledande produktkandidat inom veterinäronkologi. Paklitaxel är en av de vanligaste cellgiftsläkemedlen för behandling av cancer hos människor.

Doxophos Vet

Doxophos Vet är den enda doxorubicinbaserade produktkandidaten som särskilt utformats för att behandla sällskapsdjur med lymfom, en vanlig cancerform hos hundar och katter. Doxorubicin är en välkänd och effektiv behandling för lymfom hos människor.

Paccal Vet® (paklitaxel) Nej USA
Doxophos Vet® (doxorubicin) Nej USA