Vision & mål

Nya kreativa lösningar för patienter och samhälle.

Oasmia ser gärna att nya kreativa och säkra lösningar genomsyrar samtliga led från forskning och utveckling till registrering och marknad. Vår vision är att förbättra och underlätta behandlingen av svåra sjukdomar. Oasmia vill bidra till en förbättrad livskvalitet för både människor och djur. Vi utvecklar därför nya effektiva beredningsformer med en fördelaktig biverkningsprofil.

Vårt mål är att ställa patient och läkare inför ett bättre terapival men också att skapa en hälsoekonomisk vinst för vård och samhälle. Genom att utveckla nya formuleringar kan både effekt och säkerhet optimeras. Förhöjd livskvalitet är inte bara ett mål, utan en självklar del i hela behandlingsprocessen.