Vision och affärsidé

Vision

Oasmias vision är att förbättra och underlätta behandling av svåra sjukdomar genom att utveckla nya behandlingsalternativ mot cancer. Oasmia vill även bidra till att antalet personer som botas från cancer ökar samt att både människor och djur får ökad livskvalitet genom tillgång till nya effektiva läkemedel.

Affärsidé

Oasmias affärsidé är att använda bolagets egenutvecklade teknikplattform XR17 för att utveckla intravenösa läkemedel med förbättrad löslighet för API:er som ger mervärde för patienter och intressenter.