Syfte, visioner och mål

Vårt syfte

Enhancing life through science.

Oasmia arbetar för att tillgodose medicinska behov genom att förbättra sättet som intravenösa läkemedel tillförs på. Med en unik, egenutvecklad teknik fokuserar Oasmia på att förändra administreringssättet för etablerade och nya läkemedel med målet att optimera den övergripande läkemedelstillförseln vid allvarliga sjukdomar, däribland cancer.

Mission

Oasmia står för forskning i patienternas tjänst. Vi strävar efter att förbättra hur läkemedel fungerar. Vårt mål är att utveckla bättre sätt att administrera avancerade läkemedel till dem som behöver dem mest.

Vision

Vi vill ha en värld där alla kan dra nytta av de mest effektiva behandlingarna. Vårt mål är att etablera Oasmia som ett ledande specialistläkemedelsföretag som förenar innovation, medicin och vetenskap till nytta för patienter.