XR-17™ är baserat på en blandning av två derivat av vitamin A. XR-17 bildar tillsammans med en läkemedelssubstans (API) partiklar som kallas miceller och som har en diameter på 20 till 60 nanometer. Ett hårstrå från en människa är omkring 70.000 nanometer i diameter.

Molekyler som löser sig dåligt i vatten kapslas in i micellkärnan så att de frigöras i blodet. Eftersom XR-17 tolereras väl möjliggörs behandlingar med annars olösliga substanser utan en hög risk för biverkningar som förknippas med lösningsmedel, som t.ex. överkänslighetsreaktioner.

Oasmias fokuserar initialt på användning av XR-17 vid cancerterapier, men företaget anser att XR-17 har potentiella tillämpningar inom ett brett spektrum av sjukdomar där svårlösliga API: er är en utmaning.